"Vi vill ha en ännu vassare variant"


Master Builders Solutions från BASF fortsätter att utveckla sin hållfasthetsaccelerator Master X-Seed mot ökad miljömässig hållbarhet. Nu testas acceleratorn i sprutbetong där även cementen till viss del kan ersättas med slagg från stålindustrin.

Byggindustrin har stora utmaningar när det gäller att reducera miljöbelastningar och klimatpåverkan, men samtidigt pågår innovativ produktutveckling som både är fullgoda alternativ och ekonomiskt försvarbara. Master X-Seed-teknologin är en av dem.

– Den finns i flera applikationer, och har sålts mycket i Sverige till betongindustrin som i stor utsträckning använder den vintertid, säger Håkan Nykvist, teknisk chef för BASF Construction Chemicals i Norden.

Fördelen med Master X-Seed är att när den tillsätts som accelerator sker en snabb hållfasthetsutveckling utan att värme behöver tillföras. Istället är det syntetiska nanopartiklar som kemiskt härdar betongen. Det sparar energi, tid och pengar. 
Master X-Seed i sprutbetong

För den svenska marknaden är användningen av Master X-Seed i sprutbetong förhållandevis ny. Flera mindre tester har genomförts för att undersöka olika doseringar och utvärdera hållfasthetsutvecklingen, både i betong med helkrossat grus och av naturmaterial. Under de kommande månaderna kommer ett flertal fullskaleprov att genomföras. 

– Men det ska ändå alltid göras ett förprov för varje betongtillverkare – och för varje tunnel eller vad det än är – för att se att betongen erhåller rätt egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd. Man måste hantera betong som en nyfödd ...

Ett annat utvecklingsområde för Master X-Seed är att ersätta cement med andra tillsatsmaterial. Då cement står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, dels på grund av att ugnarna måste värmas till mycket höga temperaturer och dels på grund av kemiska reaktioner i upphettad kalksten, så finns möjligheter att minska utsläppen av koldioxid genom att använda annat material som har cementliknande egenskaper. 

– Slagg är en restprodukt från stålindustrin, och det är allmänt känt att det kan användas i betong. Vår tanke är att man ska kunna ersätta trettio procent av betongens cement med slagg. 

BASF har samarbetat med flera betongleverantören där en allt större andel slagg används som ersättning för cement. Master X-Seed har visat sig fungera som accelerator och aktiverar slaggtillsatsen. Även om det finns aktivatorer som gör att man kan ersätta all cement med slagg eller andra alternativa bindemedel, så finns en standard som innebär att det då inte får kallas för betong. 

I Sverige får max trettio procent av cementen ersättas med alternativa bindemedel, men i Tyskland jobbar BASF lokalt med en kund som ersätter all cement med alternativa bindemedel. 

– Många beställare börjar få upp ögonen och börjar räkna på miljöbelastningarna vid tillverkning och transporter. Även cement- och betongindustrin börjar vakna. Det vi vill är att det ska ställas högre krav i upphandlingar för då blir det en snabbare utveckling och en konkurrensfördel med lägre miljöbelastning.

BASF har en stor utvecklingsavdelning som enbart utvecklar produkter för byggbranschen. Där finns enheter som har specialiserat sig, bland annat på Master X-Seed.

– Har vi frågeställningar gör vi nulägesanalyser och skapar nya projekt. Master X-Seed håller nu på att utvecklas ytterligare, testas och utvärderas, för vi vill ha en ännu vassare variant. 

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant