​I​nformation om administrativa förändringar i företaget

BASF och Lone Star Funds undertecknade ett köpeavtal för förvärvet av BASF:s Construction Chemicals-verksamhet i december 2019. Affären väntas slutföras under tredje kvartalet 2020. Under den här omställningsperioden fortsätter vi att fokusera på att förse våra kunder med efterfrågade tjänster och lösningar.

För att förbereda för det kommande ägarbytet kommer Construction Chemicals-verksamheten att flyttas över till separata juridiska enheter. Den svenska juridiska enheten kommer från och med den 1 juli 2020 att vara:

Master Builders Solutions Sverige AB
Metallvägen 42
195 72 Rosersberg

​VAT SE559240322301​

E-postadresserna har under maj månad ändrats och ser nu ut som följande: förnamn.efternamn@mbcc-group.com, ytterligare kontaktuppgifter finner ni här​.
Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant