Master Builders Solutions för laxodling och fiskförädlingsindustrin på NorFishing

BASF kommer att finnas med på en av världens största mässor för fiskeindustrin, NorFishing-mässan i Trondheim den 21–24 augusti. Här kommer Master Builders Solutions-specialisterna att presentera MasterSeal-tätningssystemen för laxodlingsanläggningar och Ucrete-golvsystem för fiskförädlingsindustrin.

Effektiv vattentätning av landbaserade laxodlingsanläggningar

Viljan att reducera tiden för hur länge odlad lax befinner sig i havet har ökat investeringarna i landbaserade odlingsanläggningar. Med landbaserade odlingsanläggningar för laxyngel kan man isolera fisken från havet och reducera risken för att näringsämnen och eventuell smitta överförs till vilda fiskar. De recirkulerande anläggningarna är stängda system som renar och återanvänder vattnet.

MasterSeal M 689 är ett effektivt vattentätningsmembran som kan användas både i anläggningar av betong och stål. Det polyureabaserade membranet är dricksvattengodkänt och ger en spricköverbryggande, fogfri och vattentät beläggning. Membranet påförs med spruta, är snabbhärdande och har en mycket lång livslängd, vilket dels betyder kort installationstid och dels att man undviker nedstängning och produktionsstopp pga. behovet att reparera.

Läs mer om MasterSeal M 689

Effektiv vattentätning av landbaserade laxodlingsanläggningar

Robusta, hygieniska golvlösningar

Inom livsmedelsindustrin, däribland fiskförädlingsindustrin, är det obligatoriskt med stränga krav på hygienen och samtidigt ska en säker arbetsmiljö för de anställda säkras. Ucrete-golven från BASF ger det rätta underlaget, eftersom de uppfyller de stränga kraven och samtidigt är oerhört hållbara.

Ucrete-golven är HACCP-certifierade, dvs. certifierade som säkra för användning inom livsmedelsproduktion. Golven ger inte livsmedel någon bismak – inte ens under påföringen av golvet. Golven uppfyller dessutom de högsta hygienkraven, eftersom beläggningarna är täta, ogenomträngliga, icke-biologiskt nedbrytbara och därför inte bildar grogrund för tillväxt av bakterier eller mögelsvamp. Golven tål att spolas med hett vatten och kan rengöras till samma standard som rostfritt stål.

Golven kan levereras med önskad grad av halksäkerhet och har tilldelats Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifikat, dvs. de bidrar till ett sunt inomhusklimat och en säker arbetsmiljö.

Läs mer om Ucrete

Robusta, hygieniska golvlösningar 

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant

Projektreferens: Ålands Fiskförädling, Föglö

Projektreferens: Ålands Fiskförädling, Föglö

Ytbeläggning av produktionsanläggningens golv