Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​Reningsverk för avloppsva​​​tten

  Guide till lösni​ngar för vattentätning, reparation och skydd

  Guide till lösningar för vattentätning, reparation och skydd för reningsverk

  Reningsanläggningar ska kunna hantera en extrem miljö: uppslammat fast material, organiska material, bakterier eller förorenat vatten är svåra utmaningar för behandlingstankar, rörledningar och pumpstationer. Vi levererar en optimerad lösning för alla delar av processen: vattentätning, reparation och skydd.

  MasterSeal 7000 C​​R – Sk​​ydd av betong i reningsverk

  MasterSeal 7000 CR för skydd av betong i reningsverk

  Betongen i reningsverk är utsatt för komplexa fysiska och kemiska belastningar. MasterSeal 7000 CR​ är specialdesignad för att hantera dessa utmaningar.

  Resistent mot biogen svavelsyra

  MasterSeal 7000 CR är resistent mot slitage och biogena svavelsyraangrepp och är därför idealisk till de extrema förhållandena i förbehandlings- och luftningstankar, rötkammare och avloppsrör. Produktens dynamiskt och statiskt spricköverbryggande egenskaper skyddar betongen mot sprickbildning och förlänger på så sätt konstruktionens livslängd.

  Produktegenskaper

   Snabb och enkel applicering med rulle eller spruta vid temperaturer från 5 °C till 35 °C

   Utmärkta härdningsegenskaper innebär snabb återupptagning av driften

   Specificerad kemikalieresistens, inklusive höga koncentrationer av biogen svavelsyra

   Spricköverbryggande för sprickor upp till 0,7 mm

   Maximal fukttolerans, inklusive applicering på fuktiga underlag

  Se videon om MasterSeal 7000 CR
  Se videon om MasterSeal 7000 CR​ – Lösningen för extrema utmaningar inom reningsverk för avloppsvatten


  Försegla skarvar med Mas​terSeal

  Det är inte bara ytorna som ska vara vattentäta utan också fogarna och gjutfogarna i konstruktionen.

  Förseglingsprodukterna är elastiska och har en god vidhäftning till underlag, vilket ger bra skydd även under de mest krävande förhållanden. Förseglingsprodukterna tål vatten- och kemikalieangrepp under lång tid, vilket skyddar konstruktionen mot rörelse och fuktinträngning.

  Läs mer om våra förseglingsprodukter här.


  Pålitligt betongskydd

  Betongskydd - MasterProtect 

  ​Långsiktigt skydd mot kemiska angrepp

  Den silanbaserade kemikaliens ytaktiva egenskaper ger betongen ett hydrofobt ytskydd, medan akrylbaserade väggbeklädnader bildar en tunn film för att skydda betongen mot inträngning av vatten.

  Korrosionsinhibitorer som påförs på ytan är effektiva på grund av deras förmåga att tränga in djupt i betongen och bilda ett skyddande skikt runt armeringsstålet. De är lämpliga för utsatta konstruktioner där utseendet ska bevaras.

  Den mest kostnadseffektiva lösningen

  Betongskydd är avgörande för betongkonstruktionens livslängd och för reparation av skadade ytor så att de återställs till sitt ursprungliga utseende och funktion. MasterProtect-systemet omfattar en rad högpresterande, vattenavvisande medel, korrosionsinhibitorer, anti-karbonatisering och kemikalieresistenta beklädnader som motverkar påverkan från påfrestande väderförhållanden, miljöförorenande och frätande ämnen.

  Lämpliga MasterProtect-produkter

  MasterProtect 8500 Cl​ - Korrosionsinhibitorer som påför​​s på ytan för behandling av kloridinitierad och karbonatiserad betong

  MasterProtect H 303 - Vattenbaserat alkylalkoxisilanförsegling för skydd mot frys-töcykler och inträngning av klorid

  MasterProtect 330 EL- Vattenbaserad akrylelastomer, väggbeklädand för utvändig vägg finns i olika färger


  Förberedelse och förstärkning ​av underlag

  Huvudorsakerna till nedbrytningen i avloppsreningsverk är kemiska angrepp på betongkonstruktionen, svavelsyraangrepp i rörledningar för avloppsvatten och andra stängda installationer. Det kemiska angreppet är ett resultat av avloppsvattnets låga pH-värde, medan svavelsyraangreppet orsakas av mikroorganismers anaeroba bildning av svavelväte såväl som nedbrytningen av betong på grund av kemikalier i avloppsvattnet.

  Reparation av en sedimentationstank med MasterEmaco
  Reparation av en sedimentationstanks beton​​ginklädnad med MasterEmaco T 1400 FR​

  Beton​greparation av hög kvalitet

  Betongreparation är en specialuppgift som kräver fackkunnig och kompetent personal i alla delar av processen.

  Enkla "här och nu"-lösningar används ofta för kortsiktiga, utseendemässiga reparationer, men dessa löser ofta inte orsaken till problemet.

  Strategie​r i en spec​​ifik miljö – nyckeln till en lyckad reparation

  Betong kan också nötas bort av fasta ämnen som slammats upp i vattnet, särskilt i de tidiga stadierna av behandlingen då sådana transporteras av vattnet. Ytterligare skador som är unika för sedimentationstankar inkluderar slitage som orsakats av de hjul som är monterade på skrapan.

  Lämpliga MasterEmaco-produkter

  MasterEmaco S 5440 RS​ - Snabbindande och härdande, krympkompenserat, fiberförstärkt, tixotropt, strukturellt reparationsbruk

  MasterEmaco N 5200 - Universellt, snabbindande, polymermodifierat och fiberförstärkt reparations- och avjämningsbruk

  MasterEmaco T 1400 FR - Flytande, snabbindande och snabbhärdande reparationsbruk och bruk för fogkanter som förstärkts med metall- och PAN-fibrer för betong som utsätts för mycket hög trafikbelastning


  MasterFlow: Precisions- och föran​​kringbruk

  I reningsverk korsar många r​örledningar och rör varandra längs betongväggar, vilket ökar risken för eventuella läckage. Turbiner i pumpstationer ska installeras korrekt och en massa installationer ska fästas korrekt.

  Kry​​mpkompensering

  Precisions- och förankringsbruk ska användas för att förhindra sprickor med risk för läckage.

  En lösning för varje specifikt fall

  Miljön, framtida belastningar, kemiska angrepp och förväntat återupptagande av arbetet avgör vilket precisions- och förankringsbruk som ska användas.

  Förankring med MasterFlow 960
  ​Förankring med Mas​terFlow

  ​Lämpliga MasterFlow-produkter

  MasterFlow 648 - Extra starkt, kemiskt resistent, epoxibaserat precisionsbruk​


  Mer information och referenser: https://water-infrastructure-experiences.master-builders-solutions.com

  Träffa oss på Ytskyddsdagarna

  Ytskyddsdagarna är Nordens största mötesplats gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong, metall och trä och hålls i år den 26-27 april i Göteborg.

  Besök Master Builders Solutions monter och träffa våra specialister André Mac-Donald och Sören Wingstrand som kan berätta mer om våra lösningar för vattentätning, skydd och reparation.​

  Kontakta oss för mer information

  Sören Wingstrand
  E-p​​ost: soren.wingstrand@mbcc-group.com, Tel: +46 (0)73 421 27 52

  André Mac-Donald
  E-post: andre.macdonald@mbcc-group.com, Tel: +46 (0)73 157 49 03