Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​Vinterbetong med Master X-Seed

  Avancerad betongteknik för den kalla säsongen 

  Technical Manager Nordic, Håkan Nykvist
  Technical Manager Nordic, Håkan Nykvist.

  Låga temperaturer kan lätt få byggplatschefer att börja svettas. Men med Master X-Seed blir betongarbeten på vintern inte en så stor utmaning. Håkan Nykvist, Technical Manager Nordic, förklarar hur den innovativa härdningsacceleratorn fungerar, vilka fördelarna är och hur den revolutionerar byggprocessen.

  Vilka utmaningar möter man på byggplatserna under vintern?

  I många europeiska länder är höst och vinter synonymt med krävande väderförhållanden. Snö, is och temperaturer under nollan kan särskilt försena byggprocessen eller, i värsta fall, helt och hållet sätta stopp för byggandet. Det kan äventyra tidsplanen.

  Vilken effekt har sådana väderförhållanden på betong?

  Ett grundläggande krav inom betongtillverkning är att säkerställa hållfasthetsutvecklingen. Låga temperaturer på vintern är en stor utmaning vid betongarbeten eftersom detta som regel fördröjer betongens hållfasthetsutveckling. Ett ännu större bekymmer är att skydda den färska betongen från att frysa. 
  Fryser betongen innan den nått en hållfasthet om minst 5 MPa, så kommer betongkonstruktionen erhålla en permanent hållfasthetsnedsättning. I det avseendet är tiden före initialbindningen särskilt avgörande. 

  Ofta tillämpas dyra och energiintensiva åtgärder för att förhindra avkylning och säkra tidig hållfasthet. Det omfattar uppvärmda betongfabriker, uppvärmda och isolerade formar, användning av betong med högre cementhalter och lägre vct, tillsats av acceleratorer eller varmbetong. Traditionella acceleratorer och frostskyddsmedel har dock negativ effekt både på betongens öppethållande, arbetbarhet och sluthållfasthet.

  Vinterbetong

  Vilka fördelar ger Master X-Seed?

  Master X-Seed accelererar härdningsprocessen fysiskt och gör den mer förutsägbar. Härdningsfasen inleds i ett tidigt skede med hydratisering av cement, vilket ger den nödvändiga värmeutvecklingen i betongen. På så sätt fortsätter hydratiseringsprocessen som vid standardförhållanden, även vid låga omgivningstemperaturer. Samtidigt förebygger Master X-Seed de negativa effekterna av konventionella acceleratorer. I kombination med våra flyttillsatsmedel MasterEase eller MasterGlenium​, uppnår vinterbetong med Master X-Seed en slutstyrka som motsvarar de betongtyper som bearbetas under varma väderförhållanden, med samma utmärkta arbetbarhet.

  Exempel på temperaturutveckling i betong

  Vinterbetong med Master X-Seed

  Hur fungerar Master X-Seed?

  Som första produkt i branschen innehåller Master X-Seed en tillsats av finfördelade, syntetiskt framställda kalciumsilikathydrater (CSH) i en suspension som är färdig för användning. De syntetiska CSH-kristallerna stimulerar den naturliga utvecklingen av kalciumsilikathydrat i betongen och påskyndar på så sätt hållfasthetsutvecklingen. Den inledande vilofasen förkortas och hydratiseringen påbörjas praktiskt taget genast. Öppethållandetiden påverkas mycket marginellt vilket gör att Master X-Seed kan tillsättas på betongfabriken. Efter avslutad öppethållandetid påbörjas strukturuppbyggnaden med avkortad bindetid och en snabbare hållfasthetsutveckling.