​Train Station Brewery, Knivsta - Hållbara och hygieniska Ucrete-golv

Train Station Brewery, Knivsta

Train Station Brewery startades 2012 som en hobbyverksamhet och har sedan dess växt. Efter ett långt produktionsstopp på grund av brist på bryggerier att hyra in sig på, tog de steget att bygga en egen lokal på 650 kvadratmeter med nytt bryggeri.

Utmaningen

Det nya bryggeriet som är byggt för en årsproduktion på upp till 1,2 miljoner liter kräver ett robust, värmetåligt och hygieniskt golv som tål rengöring med hetvattenspolning och starka rengöringsmedel. Vidare lade man vikt på arbetsmiljön. Dels med hänsyn till inomhusklimatet, då det krävdes ett golv som inte avger VOC eller lukt till luft och livsmedel. Dels skulle golv med ett korrekt halkskydd säkra mot glid- och fallolyckor i en miljö som ibland är blöt.

Vår lösning

Ucrete DP 10 är en beläggning med medelhögt halkskydd som är idealiskt för utrymmen där det förekommer spill och mycket lätt att rengöra. Beläggningen tål rengöring med mycket varmt vatten (hetvattenspolning) och har hög resistens mot både kemikalier och livsmedel, bland annat mot öl och desinfektionsmedel. Dessutom är beläggningen tät och ger ingen möjlighet´till bakterietillväxt.

Ucrete DP10 är smak- och luktneutralt, också vid påföring, och avger inte lukt eller smak på livsmedel i omgivningen.

Projekt: Train Station Brewery
Plats: Knivsta, Sverige
Projektet avslutat: 2018
Ägare: Train Station Brewery
Golvläggare/entreprenör: Canadian Plastic Flooring
Marknadssektor: Livsmedelsindustrin - Bryggeri
Använda produkter: Ucrete DP 10 (6 mm)
Projektets omfattning: 600 m²

Läs mer om projektet