​Produkter

Här hittar du detaljerad information om våra produkter. I vårt produktutbud finns såväl tillsatsmedel som byggsystem.

Betongtillsatsmedel

MasterAir - Luftporbildare
MasterCast - Tillsatsmedel för jordfuktig betong: marksten, håldäck m.m.
MasterCell - Skumporbildare, luftporbildning
MasterEase - Flyttillsatsmedel som ger betongen lägre viskositet
MasterFiber - Fibrer
MasterFinish - Formoljor, friläggning
MasterGlenium - Flyttillsatsmedel och vattenreducerare för fabriksbetong
MasterGlenium ACE - Flyttillsatsmedel och vattenreducerare för prefabbetong
MasterGlenium SKY - Flyttillsatsmedel och vattenreducerare för fabriksbetong
MasterKure - Membranhärdare
MasterLife - Krympreducerare, expanderande tillsatsmedel etc.
MasterMatrix - UW-medel, stabilisatorer
MasterPel - Minskar kalkutfällningar
MasterSet - Bindetidsacceleratorer och retarders​
MasterSure - Förlänger öppethållande + ökad rörlighet
Master X-Seed - Hållfasthetsacceleratorer​

Betongtillsatsmedel 

Reparationsbruk

MasterEmaco - Lösningar för betongreparation
MasterInject - Lösningar för betonginjektering
MasterProtect - Lösningar för betongskydd

Reparationsbruk 

Undergjutningsbruk

MasterFlow - Undergjutningsbruk

Precisionsbruk och bruk för fundament til vindkraftstorn 

Vattentätning och försegling av betong

MasterSeal - Lösningar för vattentätning och försegling

Vattentätning och försegling 

Golvbeläggningar

MasterTop - Lösningar för industrigolv och kommersiella golv
Ucrete - Lösningar för golvläggning i påfrestande miljöer

Golvbeläggningar 

Underjordskonstruktioner

MasterRoc - Lösningar för anläggning under jord

Underjordskonstruktioner 

Master Builders Solutions