MasterAir - Luftporbildande tillsatsmedel med en högre salt- och frostbeständighet


Hur fungerar MasterAir?

MasterAir är ett luftporbildande tillsatsmedel som skyddar betongen mot frostskador genom att åstadkomma ett mycket stabilt luftporsystem med små, tättliggande luftporer.

Vad är det som gör MasterAir till en unik lösning?

MasterAir uppnår ett förbättrat motstånd mot slitage på grund av cykliska frost- och upptiningsförhållanden. MasterAir förbättrar betongens arbetbarhet.

MasterAir 139

Luftporbildande tillsatsmedel för betong

MasterAir 250

Pumpbara mikrosfärer för betong

MasterAir 100

Luftporbildande tillsatsmedel för betong

MasterAir 105

Luftporbildande tillsatsmedel för betong