MasterFlow 4800 – cementbaserat precisionsbruk med ultrahög styrka för hög slaghållfasthet och dynamisk bärförmåga för last

Vad är MasterFlow 4800?

MasterFlow 4800 är ett cementbaserat, metallförstärkt, krympfritt enkomponents-precisionsbruk som har en ultrahög styrka. Ny kombination av bindningsteknologi och mineralaggregat ger mycket hög seghet, hållbarhet och ultrahöga tidiga styrkor.

MasterFlow 4800 har utformats för montering och fixering av industriturbiner, generatorer och kompressorer, valsverk, stansmaskiner, slipmaskiner, tråddragningsmaskiner och färdigvalsverk. Det är även en lämplig lösning för montering av smideshammare, järnvägsrälsar, kranrälsar, grundfundament för pappersmaskiner och andra maskiner och utrustning som kräver hög styrka för högsta möjliga bärförmåga till och med i påfrestande miljöer.

Vad gör MasterFlow 4800 till en unik lösning?

MasterFlow 4800 har formulerats med speciella bindemedel och förstärkts med metalltillsats. Det har ultrahöga, slutliga och tidiga tryck-, böj- och draghållfastheter. Det har hög seghet och hög slaghållfasthet under dynamisk och upprepad belastning.

MasterFlow 4800 har mycket höga tidiga styrkor, vilket möjliggör full belastning efter 24 timmar (vid 20 °C).

MasterFlow 4800 innehåller återvunnen metalltillsats. Expansion av bruket regleras och det ger utmärkt vidhäftning till stål och betong. MasterFlow 4800 är vattentätt och beständigt mot olika väderförhållanden.

När MasterFlow 4800 hårdnar är det fritt från separering, sättning eller härdningskrympning när det blandas, appliceras och härdar. Det kan appliceras ner till + 2 °C och i tjocklekar från 20 -150 mm.

MasterFlow 4800 är certifierat i enlighet med EN 1504-6.

MasterFlow 4800 tål statisk och dynamisk last för industriella ändamål där användning av precisionsbruk krävs.

Olika högvarviga turbiner och kvarnar och maskiner för hög dynamisk belastning kan monteras och användas säkert under lång tid med hjälp av MasterFlow 4800.

Mycket höga tidiga styrkor möjliggör full belastning efter 24 timmar (vid 20 °C) och ger besparingar genom kortare avbrottstider och potentiella vinster från snabbare uppstarter.

Expanderar på ett kontrollerbart sätt och har utmärkt vidhäftning till stål och betong som säkerställer full överföring av laster och ökar maskinernas driftsäkerhet.

MasterFlow 4800 möjliggör långsiktiga lösningar till och med vid appliceringar utomhus i påfrestande miljöer. Det har en förlängd appliceringssäsong som sträcker sig över vintertid, vilket ger ägare och användare en större flexibilitet.

MasterFlow 4800 kan appliceras i olika fogdetaljer utan att applicera flera skikt eller tillsätta någon extra singel. På grund av metalltillsatsen bidrar MasterFlow 4800 till LEED-poäng.

Hämtningsbara filer

MasterFlow 4800: Säkerhetsdatablad

pdf (59,60 Kb)

MasterFlow 4800: Tekniskt datablad

pdf (185,08 Kb)