MasterGlenium 59

Tidigare produktnamn: Glenium 59

Hur fungerar MasterGlenium 59?

MasterGlenium 59 är en superplasticerare baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium 59 är lämplig att använda vid tillverkning av självkompakterande betong eller där höga krav ställs på flytegenskaper och sammanhållning. MasterGlenium 59 kan även användas som en mycket effektiv vattenreducerare.

MasterGlenium 59 har en något förlängd öppethållandetid.

MasterGlenium 59 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium 59 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium 59 tillsammans med luftporbildaren Micro Air. MasterGlenium 59 kan kombineras med alla typer av luftporbildare, acceleratorer, retardrar och flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.


Vad gör MasterGlenium 59 till en unik lösning?

  • Förlängt öppethållande
  • Förbättrad reologi
  • Mycket god dispergeringsförmåga vid höga bindemedelshalter
  • Mindre vibreringsbehov

Hämtningsbara filer

MasterGlenium 59: Prestandadeklaration

pdf (79,35 Kb)

MasterGlenium 59: Säkerhetsdatablad

pdf (209,23 Kb)

MasterGlenium 59: Tekniskt datablad

pdf (69,95 Kb)