Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  MasterGlenium ACE - Flyttillsatsmedel för betongelement


  Vattenreducerande flyttillsatsmedel för en snabbare hållfasthetsutveckling

  MasterGlenium ACE medför ingen fördröjning av torkningsprocessen och förbättrar utvecklingen av tidig styrka.

  Den viktiga fördelen hos MasterGlenium ACE är att den ger en kortare bindningstid och en snabbare hållfasthetsutveckling. Därigenom kan användandet av MasterGlenium ACE ge en ökad produktivitet och sänkta kostnader.

  Produktiv, ekonomisk och vibrationsfri

  MasterGlenium ACE-sortimentet optimerar effektiviteten hos blandningen, minskar produktionscykeln och gör en dubbelt så hög produktion möjlig.

  Mängden energi som krävs i produktionscykeln reduceras. Extern energitillförsel kan minimeras, vilket gör att behovet av värmehärdning försvinner. Som en följd av detta sparar MasterGlenium ACE pengar och ökar betsändigheten hos betong genom att begränsa mikrosprickor som kan uppstå vid värmehärdning (termisk chock, temperaturgradient m.m.).

  MasterGlenium ACE ger möjlighet att tillverka alla typer av betong i olika konsistensklasser. Den lämpar sig speciellt väl för tillverkning av själkompakterande betong, som ger möjlighet att gjuta betong utan användandet av vibrering, med en bättre arbetsmiljö som följd.

  MasterGlenium ACE 435

  MasterGlenium ACE 30

  MasterGlenium ACE 410