MasterGlenium SKY 637

Tidigare produktnamn: Glenium SKY 637

Hur fungerar MasterGlenium SKY 637?

MasterGlenium SKY 637 är ett flyttillsatsmedel baserat på modifierade polymerer av karboxylateter.

MasterGlenium SKY 637 är speciellt framtaget för att användas vid tillverkning av betong med helkrossad ballast. MasterGlenium SKY 637 bibehåller vidare konsistensen under längre tid jämfört med normala flyttillsatsmedel, vilket gör det möjligt att transportera under längre tid.

Användningsområde

MasterGlenium SKY 637 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 637 i torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium SKY 637 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium SKY 637 kan kombineras med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.


Vad gör MasterGlenium SKY 637 till en unik lösning?

  • Något längre öppethållandetid kombinerat med kort bindetid.
  • Förbättrad reologi ihop med krossmaterial
  • Mindre vibreringsbehov

Hämtningsbara filer

MasterGlenium SKY 637: Säkerhetsdatablad

pdf (43,85 Kb)

MasterGlenium SKY 637: Tekniskt datablad

pdf (151,41 Kb)