MasterKure - Härdningsmedel till betong


MasterKure bildar ett skyddande skikt över den färska betongen

Produktfamiljen MasterKure är ett brett sortiment av härdningsmedel som bildar en skyddande tunt skikt över betongmassan för att bibehålla fukten och maximera hydratiseringspotentialen hos cement, något som resulterar i optimal hållfasthetsutveckling och hållbarhet.

För en starkare betong med en dammfri yta

Genom att underhålla fukten inom betongelementet främjar MasterKure en mer komplett betonghydratisering. Den korrekt härdade betongen blir då vanligtvis starkare och uppvisar en dammfri yta med minskad risk för torkkrympningssprickor.

MasterKure 315

Tidigare: Lastekt E

MasterKure 127WB

Hämtningsbara filer

Brochyr MasterKure

pdf (291,35 Kb)