Injekteringssystem för markkonsolidering

Undvik överraskningar med Master Roc injekteringstekniker

MasterRoc är ett komplett utbud av injekteringsprodukter och teknisk support vid markkonsolidering.

Mikrocement (MasterRoc MP 650) och mineralbruk (MasterRoc MP 320 och MasterRoc MP 325) även kallad kolloidal kiseldioxid, bidrar med betydande tekniska fördelar vid injektering. De här systemen möjliggör ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt och förbättrad arbetssäkerhet med minimal miljöpåverkan. Eftersom dessa material är så fina tränger de mycket effektivt in i små sprickor i berget och i finkorniga jordar och ger vattentätning, stabilitet och hållbarhet.

Skummande vattenkänslig polyuretan (MasterRoc MP 350-serien) är perfekt för att snabbt och effektivt motverka vatteninträngning. För riktigt komplicerade fall är lösningen en kombination av dränering och injektering av snabbreagerande skummande harts.

Snabbreagerande och icke vattenkänsliga system i polyureasilikat (MasterRoc 360-serien) stabiliserar snabbt dålig mark. Det expanderande skummet är utmärkt för att fylla hålrum.

Vårt sortiment av akrylhartser (MasterRoc MP 303 och MP 307) lämpar sig särskilt väl för restaureringsinjektering för beklädnader med prefabricerade betongelement , tegel och tunnlar klädda med murverk.

MasterRoc MP 320

Lösningsmedelsfritt, hydrofilt injekteringsbruk med låg viskositet för berginjektering och konsolidering av sand- och silthaltiga strata

MasterRoc MP 350

Enkomponents vattentätande injekteringsharts för sprickor och hålrum i berg och betong

MasterRoc MP 355

Mycket reaktivt tvåkomponents polyuretaninjekteringsharts

MasterRoc MP 355 1K DW

Enkomponents injekteringsskum som förhindrar små till medelstor vatteninträngning. Godkänt för dricksvatten

MasterRoc MP 364 Flex

Mycket reaktivt, tvåkomponents brandhärdigt polyureasilikatinjekteringsharts för stratakonsolidering​

MasterRoc MP 367 Foam

Mycket reaktivt tvåkomponents ureasilikatskum för fyllning av hålrum ​

MasterRoc MP 650

Mikrofin portlandcement för berg- och jordinjektering​

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129

Hämtningsbara filer

Brochyr: Injection (ENG)

pdf (2,88 Mb)