Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  Avancerade system för sprutbetong med höga prestanda

  Högklassig, hållbar sprutbetong (sprutad betong) har blivit en viktig komponent i markstöd och stabilisering både inom tunnelarbete och gruvdrift. Våtsprutning på tunnelbeklädnader skapar moderna, monolitiska och sammansatta strukturer med en väsentlig minskning av kostnad och tid, mindre hälsorisker, ökad arbetssäkerhet och lägre miljöpåverkan i jämförelse med den konventionella torrsprutningen.

  Eftersom vi alltid strävar efter att tillmötesgå kundens behov och krav och lite till, ökar våra tillsatsmedelstekniker prestanda, hydratiseringsreglering och viskositet för sprutbetong:

  • Serien med den snabbindande alkalifria acceleratorn (MasterRoc SA) tillverkar sprutbetong med utveckling av tidig hållfasthet och långsiktig hållfasthet.
  • Den kombinerade användningen av strukturarmeringsfiber har i stor grad lett till förbättrad belastningsupptagning, minskad spridning av förvittrade sprickor och förbättrad långvarig hållbarhet för permanent stöd.
  • Vi har många olika klorfria, flytande tillsatsmedel för förbättring av betongens plastiska och härdade egenskaper.
  • Vår speciellt framtagna produkt för smörjning av utrustning (MasterRoc LUB) kan appliceras före betongpumpning för att undvika igensättning.
  • Vi har även ett system för cementhydratiseringsreglering för applicering av våt och torr sprutbetong (MasterRoc HCA). Med detta kan man bibehålla en brukstid på upp till 72 timmar och därmed uppnå total flexibilitet i logistiken på arbetsplatsen.
  • Genom att tillsätta silikastoft (MasterRoc MS) minskar vi genomsläppligheten för att öka tätheten och den långvariga hållfastheten och hållbarheten hos sprutbetongen när den härdat. Silikastoft kan även förbättra pumpbarheten och formbarheten hos sprutbetongmassan.


  MasterFiber 151

  MasterFiber 151

  Polypropylenfiber för förstarkning i sprutbetong och gjutbetong som ett alternativ och komplement till befintliga betongarmeringsprodukter

  MasterRoc HCA 20

  Unik kemisk produkt som avbryter den normala hydratiseringen hos sprutbetongen

  MasterRoc LUB 1

  MasterRoc SA 168

  Alkalifri, flytande, snabbverkande accelerator för sprutbetong

  Kontakt

  Patrik Wåhlstrand

  Technical Manager UGC Sweden & Norway

  +46 73 421 27 56

  Hämtningsbara filer

  Sprayed Concrete: Brochure

  pdf (381,95 Kb)