MasterSet - Reglering av betongens bindningstid


Hur fungerar MasterSet?

Produktfamiljen MasterSet är ett brett sortiment av tillsatsmedel som betongproducenter kan använda för att ändra betongens bindningstid efter projektens specifika behov.

Vad är det som gör MasterSet till en unik lösning?

Beroende på vilken produkt som valts så tillsätter MasterSet tillsatsmedel som ökar accelerationen eller retardationen samt hydratiseringsreglerande produkter som är perfekta för stabilisering av betong för lång transport.

MasterSet-sortimentet består av:

  • Användningsklara retarder för betong som ökar bindningstiden för en enhetligare betong med mer förutsägbar kvalitet, vilket förenklar utläggning och finbearbetning.
  • Acceleratorer för betong som förkortar bindningstiden, vilket förbättrar den tidiga betonghållfastheten och finbearbetningsegenskaperna.
  • Vårt system med innovativa hydratiseringsreglerande tillsatsmedel som reglerar cementens hydratisering. Det är ett ekonomiskt alternativ för hantering av konsistensförändringar och gör det möjligt att återanvända eller återvinna plastisk betong eller betongtvättvatten.

MasterSet AC 220

Tidigare: Natriumnitrat 40 %

MasterSet R 401

Retarderande tillsatsmedel för betong och bruk

MasterSet 51

MasterSet Delvo

Hämtningsbara filer

MasterSet 51: Prestandadeklaration

pdf (74,33 Kb)

MasterSet 51: Säkerhetsdatablad

pdf (217,34 Kb)

MasterSet 51: Tekniskt datablad

pdf (58,86 Kb)

MasterSet AC 220: Säkerhetsdatablad

pdf (46,10 Kb)

MasterSet AC 220: Tekniskt datablad

pdf (61,01 Kb)