Beställare/Arkitekter/Ingenjörer

Under varumärket Master Builders Solutions tillhandahåller BASF det bredaste utbudet av produktsystem för olika typer av byggprojekt. Vi arbetar nära och lyssnar på våra kunder för att kunna tillhandahålla support till ingenjörer, arkitekter och designer. Vår skräddarsydda rådgivning och våra lösningar innebär en kombination av marknadsledande produkter och internationell expertkunskap, alltsammans för att vi ska kunna tillgodose just dina krav på utformning och tekniska specifikationer.

Vare sig det är frågan om nyproduktion, strukturellt underhåll eller renoveringsarbete, har BASF ett oslagbart utbud av marknadsledande produkter och internationell expertkunskap. De specialiserade teknikerna i våra supportteam arbetar tillsammans med arkitekter, designer, beställare och ingenjörer för att komma fram till vilken strategi som passar bäst. I samverkan med kunden gör våra erfarna tekniker en bedömning av vilka krav det aktuella projektet ställer och vilka förhållanden som råder på byggplatsen. Utifrån detta tar de fram skräddarsydda lösningar för att åstadkomma en hållbar konstruktion.

Beställare, arkitekter, ingenjörer 

BASF utvecklar ett nära samarbete med kunden för att kunna ge råd om passande lösningar som:

  • Uppfyller de tekniska specifikationerna och som tacklar utmaningarna i det aktuella projektet.
  • Är både ekonomiska och hållbara.
  • Innehåller produkter som har miljöcertifierats av tredjepartsorgan (LEED, BREEAM, DGNB).
  • Ger smidig installation och riskhantering.
  • Innebär att produktsystem som är helt kompatibla.

På BASF gör vi också industriinvesteringar och vi vet därför vad som krävs för att ett byggprojekt ska lyckas. Därför är vi mycket noga med riskhanteringsaspekten under planeringen. Vi ger dig som arkitekt, beställare, designer eller ingenjör stöd och rådgivning så att du kan minimera dina risker genom att använda helt kompatibla produktsystem och försäkra dig om ett professionellt arbetsresultat med rekommenderade applicerare som har fått utbildning av BASF.

Funktioner och användningsområden:

Betongframställning
Skydda betong
Reparera betong
Undergjutning
Vattentätning och ytbehandling
Golvbeläggning

Lösningar för bostadshus
Lösningar för offentliga byggnader och affärslokaler
Lösningar för parkeringsdäck
Lösningar för broar, järnväg och vägar
Lösningar för vattenindustrin
Lösningar för livsmedelsindustrin
Lösningar för elektronikbranschen
Lösningar för marina konstruktioner
Lösningar för vindkraftsfundament och torn
Lösningar för vård och omsorg
Lösningar för skolor och förskolor