Entreprenörer

Inom ramen för varumärket Master Builders Solutions erbjuder BASF ett komplett utbud av välbeprövade lösningar, service och support till bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger särskilt på entreprenörernas behov under alla delar av bygg-, renoverings- eller underhållsprojektet.

Entreprenörer 

BASF:s omfattande utbud av produktsystem är sammanlänkat med ett vittförgrenat nätverk av BASF:s byggexperter. Deras kompetens bygger på mer än hundra års erfarenhet från byggbranschen. Vi tillför mervärde till byggarbetsplatsen genom att erbjuda entreprenörerna en unik och allsidig strategi. Vi har lokala rådgivare världen över som inför projektstarten gör en bedömning av vilka utmaningar projektet innebär utifrån rådande lokala förhållanden. Därefter tar de fram en komplett specialanpassad lösning. Eftersom vi har direktkontakt med dig kan vi avgöra vilka produktkombinationer och strategier som passar just ditt projekt. Vi kan också erbjuda skräddarsydd support på plats, teknisk rådgivning och utbildning på produkterna, allt för att underlätta användningen och förbättra den långsiktiga hållbarheten och säkerheten.

Funktioner och användningsområden

Betongframställning
Skydda betong
Reparera betong
Undergjutning
Vattentätning och tätning
Golvbeläggning

Lösningar för bostadshus
Lösningar för offentliga byggnader och affärslokal
Lösningar för parkeringsdäck
Lösningar för broar, järnväg och vägar
Lösningar för vattenindustrin
Lösningar för kemibranschen
Lösningar för livsmedelsindustrin
Lösningar för elektronikbranschen
Lösningar för marina konstruktioner
Lösningar för vindkraftsfundament och torn
Lösningar för vård och omsorg
Lösningar för skolor och förskolor