Specialistapplicerare

Specialistapplicerare 

Varumärket Master Builders Solutions står för mer än en samling marknadsledande produkter. Den expertkunskap som vi har skaffat oss från otaliga byggprojekt världen över innebär att Master Builders Solutions världsomspännande konsultnätverk alltid ser till helheten. Specialisteapplicerarna betraktas därför som en viktig resurs och för teknisk rådgivning, specialanpassat stöd på arbetsplatsen och utbildning på våra olika produkter. Alltsammans syftar till att förbättra arbetsresultatet, effektiviteten och säkerheten under nyproduktion, underhåll och renovering.

Funktioner och användningsområden
Lösingar

Reparation och skydd

Våra experter är medvetna om att man för att kunna återställa och förlänga livslängden hos en konstruktion måste se längre än till de ytliga skadorna och ta reda på orsakerna till slitaget. Vi inleder ett samarbete redan vid projektstarten och tar sedan fram skräddarsydda systemstrategier som är både säkra och hållbara och som passar för de förhållanden som råder på arbetsplatsen. På så vis kan vi hjälpa våra kunder till ett framgångsrikt projekt och säkerställa att konstruktionen snabbt kan tas i bruk igen och att den håller längre.

Master Builders Solutions byggprodukter är sammansatta för att åstadkomma ändamålsenliga system för effektiv renovering och långvarigt skydd. Våra tekniskt avancerade produkter genomgår oberoende tester enligt nationella och internationella normer. Vårt utbud omfattar allt från snabbhärdande reparationsbruk och betongförstärkning till sprickreparation, rostskydd och skyddande beläggningar.

MasterEmaco: högklassig betonglagning som garanterar långsiktig integritet

Golvbeläggningar

BASF är specialiserade på skräddarsydda golvlösningar för en lång rad användningsområden. Våra utmärkta MasterTop och Ucrete fogfria golvsystem är framtagna för att vara både dekorativa och passa olika verksamheters behov. Vi fokuserar både på att golvet ska vara av hög kvalitet och på att de ska tillgodose de tekniska kraven från golvläggare och beställare när det gäller sådant som kostnad, tidspress och produktionseffektivitet.

I den mångsidiga produktfamiljen MasterTop som ingår i varumärket Master Builders Solutions finns tåliga polyuretan- och epoxigolvsystem. Dessa färdigpaketerade och flytapplicerade hartser är snabbhärdande och du kan stå och lägga på dem. Snabbt och enkelt. De passar de flesta branscher och ger sköna och slitstarka golv som dessutom är snygga att se på. I utbudet finns allt från enfärgade beläggningar till alternativ med raffinerade och mycket dekorativa effekter.

Med våra avancerade Ucrete industrigolv får du en ännu hållbarare lösning. De här beläggningarna används på många håll inom den kemiska industrin, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Ucrete passar utmärkt på golv som regelbundet utsätts för aggressiva kemikalier och mekaniska och termiska påfrestningar. Ucrete levereras färdigpaketerat i rätt kvantitet och vi tillhandahåller omfattande utbildning till våra specialcertifierade BASF-applicerare för att arbetsresultatet ska bli optimalt.

BASF:s supportteam förstår vikten av att golvet ska går snabbt att lägga och att verksamheten kan återupptas snabbast möjligt. Våra erfarna tekniker arbetar tillsammans med applicerarna redan när projektet är på planeringsstadiet. De tar hänsyn hela produktens livscykel när de väljer den tillförlitligaste, hållbaraste och kostnadseffektivaste golvlösningen och är noga med att den ska passa kunden och kundens bransch.

MasterTop: fogfria polyuretan- och epoxigolvbeläggningar
Ucrete: fogfria, slitstarka och rengöringsvänliga golvbeläggningar

Vattentätning

Alla konstruktioner, såväl under som ovan jord, utsätts för påfrestningar från oönskat vatten i form av regnvatten, fukt, hydrostatiskt tryck och förorenat vatten som med tiden kan verka nedbrytande på konstruktionen.

De flesta av de här problemen uppstår ofta på delar av fasaden och i skarvar mellan de olika konstruktionselementen. Genom att vara noggrann när dessa anslutningar utformas kan man förlänga livscykeln och begränsa de sprickor och läckor som på sikt ger upphov till svåra skador på konstruktionen.

Under varumärket Master Builders Solutions finns vårt MasterSeal-utbud av världsledande vattentätande flytande tätskikt. Dessa produkter har en sammansättning som gör att de förhindrar vattenläckage och inträngande vatten i alla typer av konstruktioner. Däribland parkeringshus och parkeringsdäck, vattenreningsverk och vattentorn, industrianläggningar, tak och underjordiska konstruktioner.

BASF:s vattentätningsexperter erbjuder en unik och heltäckande systemstrategi för effektiv vattentätning och restaurering vid såväl nyproduktion som renovering. Våra experter över hela världen samarbetar med investerare, ägare, beställare och applicerare redan från allra första början av projektet. Allt för att kunna ta fram en komplett skräddarsydd lösning med rätt kombination av vattentätningsprodukter. Dessutom erbjuder de support och utbildningar så att produkterna används på rätt sätt och arbetet blir effektivare och säkrare.

Våra särskilda vattentätningsapplicerare använder ett antal flytande produkter för att skapa en vattentätningslösning som täcker alla delar av konstruktionen. För en effektiv lösning på vattentätningsproblemen och för att den behandlade konstruktionen ska hålla länge krävs rätt kombination av produkter och dessutom en proffsig applicering.

MasterSeal: vattentätning, försegling och ytbehandling