Yasal Uyarı

  1. Bu site, BASF'e aittir ve sitenin tüm hakları BASF'e ait olup saklıdır.
  2. Bu site ve sitede yer alan yazılım, kullanıcıya "olduğu" gibi sunulur ve geçerli kanunda aksine bir hüküm yer almadığı sürece herhangi bir garanti ya da taahhüt (açık ya da zımni) ya da yükümlülük bulunmamaktadır. Kasıtlı suiistimal durumu hariç olmak üzere BASF, sitenin kullanımından kaynaklanan ya da bu kullanım ile ilgili hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Her durumda BASF; bu sitenin kullanımından kaynaklanan ya da bu kullanım ile ilgili herhangi bir dolaylı, tesadüfi, arızi ve özel hasarlardan sorumlu olmayacaktır ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.
  3. Site üzerinden verilen herhangi bir ürün bilgisi ya da diğer bilgiler, BASF'nin mevcut bilgileridir. Ancak bu bilgiler, kanun aksini gerektirmedikçe, BASF adına herhangi bir garanti, taahhüt ya da yükümlülük olarak kabul edilmeyecektir ve kullanıcıyı kendi araştırmalarını ve testlerini yapmak sorumluluğundan muaf tutmayacaktır.
  4. Aksi açık bir suretle yazılı olarak belirtilmedikçe BASF'nin Genel Satış Şartları, site içeriği, materyalleri ve bilgileriyle değiştirilmiş olmayacaktır.
  5. Herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin ve önceden haber vermeksizin BASF, tamamen kendi takdirinde olmak üzere sitenin tamamının ya da bir kısmının işleyişini değiştirebilir ve/veya durdurabilir ve siteyi güncelleme mecburiyeti yoktur.
  6. Üçüncü taraflara ait siteler yönlendiren linkler ("Hyberlink"), söz konusu üçüncü taraf sitelerinin BASF tarafından onaylandığı anlamına gelmez ve BASF, bu sitelerden veya içeriklerinden sorumlu değildir. Bu sitelerin ziyaret edilmesi halinde risk kullanıcıya aittir.
  7. Bu site ve kullanımıyla ilgili alacak talepleri ve ya davalar, Almanya kanunlarına tabidir ve yürütme Almanya kanunlarına göre olacak olup bu kanunun yasalar çatışması prensipleri hariçtir.