Asfalt Katkıları için Çözümler İlk Kez Master Builders Solutions Türkiye'de!

Ulaşım günümüzde yadsınamaz bir gereklilik. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak inşaa edilen karayolları ve bununla gelen asfalt ihtiyacı her geçen gün artmakta. Master Builders Solutions asfalt katkıları üzerine sunduğu yenilikçi ürünleriyle ile gereken bütün ihtiyaçlara çözüm üretiyor! Asfalt nasıl olmalı? Asfalt deformasyonu nedir? Asfalt nasıl dayanıklı olur? Asfaltta doğabilecek problemler nelerdir? Haberimizi inceleyin ve asfalt hakkında detaylı bilgiye ilk siz ulaşın!

Asfalt çözümlerimize mi ulaşmak istiyorsunuz? Şimdi asfalt kimyasallarımızı inceleyin!

Asfaltta Oluşabilecek Kalıcı Deformasyonlar

 Karayollarımızda en sık görülen bozulmalardan biri olan kalıcı deformasyon, genel anlamda kaplama yüzeyinin orijinal kotuna göre değişikliğe uğramasıdır. Kalıcı deformasyon, alt tabakaların (temel, alt temel ve taban) hareketlerine bağlı olabildiği gibi, asfalt beton kaplamasının stabilitesinin yetersizliğinden de oluşabilmektedir. Yük altında meydana gelen deformasyonlar geçici (elastik) deformasyonlar ve kalıcı (plastik) deformasyonla olmak üzere ikiye ayrılır. Stabilite yüksek olduğu sürece toplam deformasyon az olduğu gibi bu deformasyonun geçici kısmı fazla kalıcı kısmı çok azdır. Stabilitenin düşük olması durumunda ise durum tersinedir. Sadece kalıcı deformasyonların oluşması halinde ise stabiliteden söz edilemez. Yüksek sıcaklıklar asfaltın termoplastik özelliklerinden dolayı stabiliteyi düşürür. Yük tekrarı kalıcı deformasyonların artmasına neden olur. Yani, kalıcı deformasyonların sıcaklık etkisi ve yük tekrarı şekil değiştirmeye sebep olur. Bu grubun en yaygın olarak görülen bozulma tipi olan tekerlek izi oluşması, asfalt betonu kaplamalarında en sık görülen, gerek teknik ve gerekse ekonomik açıdan çok önemli kabul edilen bozulma tipidir. Tekerlek izi oluşması özellikle ülkemiz gibi problemli araziye sahip, trafiği ağır ve sıcak ülkelerde problem olmaktadır. Tekerlek izleri, üstyapıyı oluşturan tabakaların hepsinde veya bir kısmında ya da sadece bitümlü tabakalarda oluşan deformasyonların birikiminden meydana gelir.

Asfalt Çatlaması ve Nedenleri

Esnek kaplamalarda en sık rastlanan ve kaplamanın performansını azaltan olumsuz etkilerden birisi de çatlakların sebep olduğu bozulmalardır. Esnek kaplamalarda görülen başlıca çatlak türleri yorulma çatlakları ve temel çatlaklarıdır. Tekrarlı ağır trafik yüklerinin ve taşıtların ani hızlanma ve yavaşlamalarının sebep olduğu yorulma çatlakları, ilk olarak blok çatlaklar ve daha ileri safhasında da timsah sırtı çatlaklar olarak karşımıza çıkar. Termal çatlaklar ise soğuk bölgelerde kaplamanın büzülmesi sebebiyle yolda enine olarak görülen çatlaklardır. Diğer bir çatlak tipi de, kaplama kenarından yaklaşık 30 cm içerde ve yol eksenine paralel olarak oluşan kenar çatlaklarıdır. Genellikle banketlerin yeteri kadar yanal destek sağlamadığı kesimlerde görülür. Kenar çatlakları, drenaj yetersizliği, don, üstyapı ile banket arasında büyük nem farkı bulunması (banketlerin aniden kuruması) nedeni ile oluşabilir. Asfalt ve diğer malzemelerde meydana gelen çatlak oluşumunu üç safhadan oluşur. Birinci safhada malzeme içerisinde mikro çatlaklar oluşur, ikinci safhada bu çatlakların bazıları yayılarak makro çatlaklar meydana getirir, son safhada ise makro çatlaklar yayılarak asfalt kaplamalarda kırılmalara sebep olur. Yorulma çatlaklarının oluşum mekanizmasının anlaşması kolay olmasına karşın oluşum sebepleri çok kolay anlaşılamamaktadır. Karışımı oluşturan malzeme özelliklerine, karışım özelliklerine, ağır trafiğin etkisine ve çevresel koşullara bağlıdır. Günümüzde, daha uzun ömürlü kaplamalar üretmek üzere performans esaslı tasarım yöntemleri kullanılmaktadır. Kaplamanın en önemli performans özelliklerinden biriside çatlakların oluşumuna sebep olan yorulma davranışı karakteristiklerinin belirlenmesi, yorulma ömrünün tahmin edilebileceği modellerin oluşturulmasıdır. Ayrışmalar Ayrışma, iklim ve trafiğin mekanik etkisi ile agrega tanelerinin kaplamadan koparak ayrılmasıdır. Bu olay asfalt betonu kaplamalı karayollarımızda çok sık görülen bir bozulmadır. Bu grup içerisinde yer alan bozulmalar arasında folluk tipi oyuklar, sökülmeler, soyulma ve kusmayı sıralayabiliriz. Folluk tipi oyuklar, takriben 25-76 cm çapında dairesel, folluğu andıran oyuklardır. Folluk tipi oyuklar kaliteli bağlayıcı ve karışım kullanılması, trafiğin gerektirdiği üst yapının inşaası drenaj, özenli yapım ve özellikle yeterli sıkıştırma ile önlenebilir. Sökülmeler yüzeyden alta doğru ya da kenardan içe doğru agregaların zamanla yüzeyden koparak ayrılmasıdır. Soyulma; agrega tanelerini saran ince asfalt filminin su, kil ve trafiğin mekanik etkisi ile agregadan ayrılması ve dolayısıyla agrega tanelerinin çıplak kalması durumudur. Bu sebeple soyulma olayı diğer bozulma tiplerinin meydana gelmesine zemin hazırlar. Kusma; karışım içindeki asfaltın sıcaklık etkisi ile yükselerek yüzeye çıkması ve yüzeyde oldukça kalın bir asfalt film oluşturması durumudur. Kusma sonucu yüzeydeki agregalar tamamen asfalt filmi ile kaplandığından sürtünme katsayısı düşmektedir.

Asfalt çözümlerimize mi ulaşmak istiyorsunuz? Şimdi asfalt kimyasallarımızı inceleyin!