MasterX-Seed 100

Beton İçin Sertleşmeyi Hızlandırıcı Katkı Maddesi

Tanımı

MasterX-Seed 100, 100 erken yaştaki (6-12 saat) çimentonun hidratasyon sürecini hızlandırmak için dizayn edilen ve nano partiküller içeren kristal tohum süspansiyonu olarak tasarlanmış bir katkı maddesidir. Eşsiz ve yenilikçi bir tohum teknolojisi esas alınarak, temel kalsiyum silikat hidrat kristallerinin büyümesini güçlü bir şekilde hızlandırmaktadır.

MasterX-Seed 100 katkısı düşük, normal ve hatta yüksek kür koşullarında bile betonun sertleşmesini desteklemektedir. Geleneksel

hızlandırıcı yöntemlerinden farklı olarak, eşsiz mekanizması sayesinde, çimento partikülleri arasında, engelsiz kristal tohumlarının büyümesini

sağlayarak erken dayanım gelişimini hızlandırmaktadır.

Uygulama Alanları

MasterX-Seed 100 katkısı tüm beton tipleri için, özellikle erken dayanım gelişiminin önemli bir kriter olduğu yapısal prefabrik elemanlar için optimize edilmektedir. MasterX-Seed 100 katkısı buhar kürü yöntemlerine bir alternatiftir.

Özellikle hidratasyonun güçlü gelişimi, düşük klinker içeriğine sahip bağlayıcıların kullanımını desteklemektedir.

Özellikleri ve Yararlar


MasterX-Seed 100 katkısı aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Düşük, normal ve yüksek sıcaklıkta kürlemede erken dayanımı hızlandırma
 • Üretim kapasitesini düzenlemede esneklik
 • Üretim çevriminin (çift, üçlü rotasyon) artması
 • Erken kalıp almadan dolayı kalıp kullanım optimizasyonu
 • Buhar kürünü azaltma/elimine etme
 • Kürleme için yatırım ve uygulama masraflarını azaltma
 • Çimento miktarını minimum kullanıma izin verme
 • Düşük klinker içerikli çimento veya tamamlayıcı çimento malzemeleri (kireçtaşı, uçucu kül, cüruf) kullanımını arttırarak bağlayıcı optimizasyonuna izin verme
 • Gecikmiş etrenjit oluşum riskini azaltma
 • Su emme oranını azaltma
 • Betonun dayanıklılığını iyileştirme
 • CO2 salımını azaltarak ekolojik verimli üretim sağlama ve işletmeyi geliştirme

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgi Föyü

Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!