MasterCem GA 1130

Çimento Son Dayanımlarını Arttırmak ve Birim Öğütme Enerjisini Düşürürken Çimento Değirmeni Üretim Kapasitesini Yükseltmek İçin Geliştirilmiş Klorsuz Çimento Katkısı

Tanımı

MasterCem GA 1130 BASF’in Öğütme Kolaylaştırıcı grubuna girer. Öğütme kolaylaştırıcılar, performans artırıcılar gibi fonksiyonlarının etkinliğine göre spesifik çimento özelliklerini geliştirir. Bu ürünler çimentonun hidrolik özelliklerini geliştirmede ve klinker karakteristiklerini modifiye etmede etkindirler.
MasterCem GA ürünleri özellikle öğütme performansını artırmak için tasarlanmışlardır. Geliştirilmiş bu özellikler hem daha yüksek ürün
performansı sağlamak için hem de çimento performansını koruyarak optimizasyon için kullanılabilir. MasterCem GA öğütme kolaylaştırıcı olarak çalışırken çimento akışkanlığını iyileştirir. Katkısız duruma göre beklenen kapasite artışı %10-25 arasındadır. Ancak, ürünün performansı hammadde malzemelerinin özellikleri, öğütme ekipmanlarının karakteristikleri, proses şartları ve çimento tipine son derece bağlıdır. Çimento katkılarından en iyi verimi almak için, değirmen ve separator proses parametrelerinin optimize edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Çimento katkıları değirmen ve sevk hattı içerisindeki çimentonun akış karakteristiklerini geliştirir. Bu özelliğe “pack set” denir.

Kullanım Yerleri

MasterCem GA 1130 çimento öğütme prosesindeki uygulamalar için geliştirildi:

  • Çimento değirmenleri (Ana uygulama yeri)
  • Dik değirmenler
  • Diğer çimento öğütme prosesleri

Avantajları

MasterCem GA 1130 çimento üretimine aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Düşen Maliyetler: Çimento özelliklerini koruruken daha düşük birim öğütme enerjisi ve çimento optimizasyonu imkanı
  • Sürdürülebilirlik: Düşük klinker katılım oranı ve spesifik CO2 emisyonunda düşüş
  • Ürün farklılaştırma:  Geliştirilmiş ürün performansı ve son uygulama için iyileştirilmiş çimento özellikleri
  • Yüksek üretim verimi: Artan değirmen kapasitesi ve düşük spesifik bakım maliyetleri. Daha seyrek tesis duruşu ve çimentonun silo çıkışına kadar daha hızlı şevki

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgi Föyü 

Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!