​MasterGlenium ACE 10

Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanımı

MasterGlenium ACE 10, beton üretimi ile kalıba yerleştirilmesi arasındaki sürenin kısa olduğu prefabrik uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. MasterGlenium ACE 10'nun kullanılması ile birlikte betonun işlenebilirliği, dayanım gelişim sürecinin en kısa sürede başlamasını sağlayacak biçimde optimize edilmiştir. Master X-Seed ile beraber kullanılması durumunda kalıp alma süresini düşürürken ısıl kür ihtiyacını da ortadan kaldırır. MasterGlenium ACE 10'un özel moleküler yapısı su ile reaksiyona giren çimento yüzey alanını arttırarak hidratasyonu hızlandırır. Her koşulda çalışması ve işlenebilirliği kontrollü koruması MasterGlenium ACE 10 ile üretilen betonların en belirgin özelliğidir.

Uygulama Alanları

MasterGlenium ACE 10 katkısı, erken ve nihai dayanımları yüksek olan ve düşük çimento/su oranına sahip olan, ayrışmayan ve yüksek oranda işlenebilirliğe sahip prefabrik beton elemanları için uygundur. Bu ürün ile vibrasyona gerek kalmadan ekonomik, ekolojik ve ergonomik prefabrik beton üretimi gerçekleştirilebilir. MasterGlenium ACE 10 katkısı Master X-Seed "Kristal Hızında Sertleşme konsepti ile etkin şekilde kullanılması için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Yararları

MasterGlenium ACE 10 katkısı prefabrik beton sektörü için aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

  • Geliştirilmiş reolojik özellikleri ve optimize edilmiş kıvam koruma süresine ek olarak yüksek akışkanlıkta ve düşük çimento/su oranında kendiliğinden yerleşen beton üretimi
  • Düşük kohezyonlu betonda geliştirilmiş stabilite ve kalite
  • Çevre dostu, karbondioksit salımını azaltan beton tasarım optimizasyonu
  • Özellikle MasterX-Seed - "Kristal Hızında Sertleşme" konseptiyle beraber kullanılması ile ısıl kürün azalması veya kaldırılması
  • Kür süresi ve sıcaklığında azalma
  • Üretim verimliliğin artması
  • Yüzey görünümünde iyileşme
  • EN 206-1 standardına göre kalıcı prefabrik beton elemanlar
  • Betonu yerleştirme, sıkıştırma ve kürleme için gerekli enerjiyi ortadan kaldırma (SIFIR ENERJİ)
  • Kür çevriminin optimizasyonu "Kristal Hızında Sertleşme konsepti ile etkin şekilde kullanılması için geliştirilmiştir.

Ürün Bilgisi 

Ürün Bilgi Föyü

Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!