​MasterLife DB 250

Asfaltlanmamış yollar, şantiye alanları, ocaklar ve tozlu yığınlar için toz kontrol kimyasalı

Tanımı

MasterLife DB 250, araç trafiğinin olduğu şantiye, fabrika ve ocaklar gibi tozlu alanlarda tozu kontrol etmek için kullanılan bir kimyasaldır. Ayrıca tozlu malzemelerden oluşan yığınlardan kalkan tozu engellemek için kullanılan bir üründür.

Kullanım Yerleri

MasterLife DB 250, toz oluşturan yol ve patikalarda veya tozlu malzemelerin yığınlarında toz emisyonunu azaltmak için düzenli olarak sulamaya alternatif olarak kullanılan bir kimyasaldır. Toprak yüzeyin üstünde ince malzemelerin ortaya çıkmasına engel olarak toz emisyonunu ortadan kaldıran bir kabuk oluşturur.
Geleneksel olarak sulama ile toz kontrolün aksine MasterLife DB 250 toz kontrolünde daha etkin ve ekonomik bir çözüm sağlar.

Avantajları

  • Su ile ıslatma yöntemine göre tozu daha etkin şekilde azaltır
  • Su ve yakıt optimizasyonu sağlar
  • Kömür ve kum gibi tozlu yığınların tozumayı engel olacak şekilde stabil şekilde saklanmasını sağlar
  • Toz oluşumuna engel olurken ortaya çıkan bakım maliyetlerini azaltır
  • Uygulaması kolaydır ve ek bir insan gücüne ihtiyaç duymaz
  • Trafik tıkanıklığının önüne geçer
  • Çevre ve insan sağlı açısından herhangi bir zararı yoktur

Ürün Bilgisi

Dokümanlar

MasterLife DB 250 Teknik Bilgi Dosyası

pdf (263,78 Kb)
Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!