​MasterLife PAV 101

Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkısı

Tanımı

MasterLife PAV 101, bitümün agregaya daha iyi yapışmasını sağlayarak soyulma mukavemetini artıran soyulmayı önleyici asfalt katkısıdır.

Kullanım Yerleri

  • Bitümlü Sıcak Karışım (BSK)
  • Aşınma Tabakası
  • Sathi Kaplama


Avantajları

Bitümlü kaplamalarda yolun ömrünü etkileyen en önemli özelliklerden biri agrega ile bitüm arasındaki yüzey geriliminin düşürülerek yeterli yapışmanın sağlanmasıdır. Yüzeyde başlayan sökülme, kopma, çukur, çatlak gibi belli başlı bozulmaların nedeni bitümün agreganın yüzeyinden soyulması ve dolayısıyla soyulma mukavemetinin yeterli olmamasıdır. Soyulma mukavemeti özellikle agreganın jeolojik ve minerolojik özelliklerine bağlıdır.

MasterLife PAV 101, bitümün agregaya daha iyi yapışmasını sağlayarak soyulma mukavemetini artırır.


Ürün Bilgisi

Ürün Bilgi Föyü

Dokümanlar

MasterLife PAV 101 Teknik Bilgi Dosyası

pdf (309,48 Kb)
Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!