MasterSeal 910

Su ile Temas Ettiğinde Genleșen, Polimer Esaslı Su Tutucu Derz Bandı

Tanımı

MasterSeal 910, üç boyutlu polimer zincir yapısı sayesinde su ile temas ettiğinde șișen, yeni nesil su tutucu derz bantıdır.

Kullanım Yerleri

 • Havuzlarda,
 • Su depolarında,
 • Deniz suyuna maruz her türlü yapıda,
 • Arıtma tesislerinde,
 • Tünel segmentlerinde,
 • Perdelerin temeller ile birleștiği soğuk derzlerde su tutucu bant olarak, Çelik profil ve boruların beton ile temas ettiği yerlerde,
 • PVC boru giriș çıkıșlarında su tutucu flanș olarak kullanılır. 

Avantajları

 • Konvansiyonel su tutucu bantlara göre uygulaması kolaydır ve ișçilikten kaynaklanabilecek olumsuz riskleri minimize eder.
 • MasterSeal 910 su ile karșılaștığında ideal hızla șișme yaparak taze betona zarar vermez.
 • Genleșirken, yapısını olușturan yeni nesil üç boyutlu polimer zincirler homojenliğini ve formunu korur.
 • Genleșmesi %170’e kadar devam eder.
 • Olușan bu boyut değișimi, betonarme yapı içerisinde malzemenin su bariyeri olușturmasını ve olası boșlukları doldurmasını sağlar.
 • Çeșitli kimyasallara dayanıklıdır.
 • Yağ, fuel-oil ve çeșitli solventlere dayanıklıdır.
 • Yüksek tuz konsantrasyonu içeren sulara dayanıklıdır.
 • Moleküler yapısı, bünyesine aldığı suyun donmasından kaynaklanacak hacim genișlemesinden etkilenmez.
 • Mikroorganizmalara karșı dirençlidir.

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgi Föyü

İletişim

Taner Günel

Endüstri Satış Müdürü

İletişim

Özgün Özeren

Endüstri Satış Sorumlusu

İletişim

Samet Asma

Su Yalıtım Sistemleri Segment Müdürü

Dokümanlar

MasterSeal 910 Teknik Bilgi Dosyası

pdf (148,31 Kb)
Master Builders Solutions Mobile App

Mobil Uygulama

Master Builders Solutions artık cebiniz kadar yakın!