Gia cố bề mặt

Các công trình sử dụng bê tông phun có độ bền cao

Để đạt được cường độ sớm và lâu trong công tác gia cố bề mặt, thương hiệu Master Builders Solutions cung cấp một dãy sản phẩm phong phú cho phép những công trình sử dụng tông phun có độ bền cao được xây dựng thành công và an toàn. Những sản phẩm này được phát triển để phù hợp với các yêu cầu tại công trường, cung cấp sự tương thích cho xi măng địa phương và độ bền chắc lâu dài tuyệt vời.

Những sáng chế của chúng tôi trong sản phẩm phụ gia đông kết nhanh không kiềm là một phần an toàn và thiết yếu của tông phun hiện đại. Chúng tôi cũng cung cấp màng chống thấm kết dính hoàn toàn, phun được, mà là một phần độc đáo và không thể thiếu trong việc thiết kế lớp lót tổng hợp.

Bê tông phun