Những sáng kiến hình thành nên thế giới chúng ta đang sống

Liên tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, sản phẩm và giải pháp hóa chất, chúng tôi đặt nền móng cho thành công lâu bền của khách hàng.

Những sản phẩm, công nghệ và giải pháp này, dưới thương hiệu Master Builders Solutions, tối đa hóa năng suất lao động, độ bề và tuổi thọ, từ đó dẫn đến sự bền vững cho các công trình xây dựng trên toàn thế giới. Tận dụng những công nghệ và bí quyết có sẵn trong mạng lưới R&D trên toàn cầu của BASF, những sáng kiến của chúng tôi giải quyết những nhu cầu hiện tại và cấp thiết của khách hàng liên quan đến việc xây mới, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình.

Đây là những sáng kiến gần đây của chúng ta:

Những sáng kiến về phụ gia bê tông:

Bê tông là vật liệu nhân tạo được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Với những sáng kiến trong phụ gia thế hệ mới, BASF đáp ứng những thách thức chính của ngành công nghiệp bê tông xây dựng qua:

Duy trì tính công tác

  • Phụ gia duy trì tính công tác MasterGlenium SKY và MasterSure cung cấp khả năng duy trì độ sụt tuyệt vời cho bê tông

Smart Dynamic Concrete

  • MasterGlenium, MasterPolyheed và MasterMatrix thế hệ mới tạo ra loại bê tông có độ chảy cao, bền và tự lèn để đổ nhanh hơn và tăng đọ bền.

Bê tông đông kết nhanh

  • Master X-seed

Những sáng kiến về sàn

  • Thi công sàn chịu tải trọng nặng nhanh hơn
  • Giải pháp sàn mới nhất từ sàn công nghiệp Ucrete của chúng tôi, Ucrete Fast, giảm thời giant hi công từ 48 giờ xuống dưới 12 giờ.

Những sáng kiến chống thấm

  • Làm chủ những thách thức về chống thấm chính
  • Màng gốc xi măng MasterSeal 6100 FX một thành phần bảo dưỡng nhanh có thể được sử dụng làm lớp lót chống thấm trong các công trình chứa nước.

Những sáng kiến về vữa

  • Bệ an toàn cho các nhà máy phong điện
  • Vữa MasterFlow 9500 chịu mỏi là loại siêu vữa gốc xi măng có cường độ cực cao để đổ vữa cho việc lắp đặt tuốc-bin gió ngoài khơi.