Sản xuất bê tông

Những sáng kiến của chúng tôi gia tăng giá trị và độ tin cậy cho bê tông

Có được đúng đối tác cung cấp phụ gia là điều thiết yếu trong thành công của bất kỳ nhà sản xuất bê tông nào. Thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF dẫn đầu ngành xây dựng như nhà phát minh các sản phẩm tiên tiến cho bê tông trộn sẵn, đúc sẵn/ dự ứng lực, vữa tô, vật liệu lát mặt bằng và xây dựng đường hầm để cải thiện công tác đổ, bơm, hoàn thiện, ngoại quan, chất lượng và bền vững của bê tông. Chúng tôi cung cấp dòng phụ gia hóa dẻo chất lượng cao để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, cũng như các phụ gia để cải thiện cường độ, tính bền, chống nước, thẩm mỹ và bền vững cho bê tông.

Hóa dẻo và siêu hóa dẻo

Phụ gia đặc biệt của chúng tôi có tính giảm nước cho phép sản xuất tông bền cường độ cao, và tính bền cao để giúp đổ dễ. Những phụ gia hóa dẻo này có thể thấy dưới các tên MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild và MasterPozzolith và có thể kết hợp với công nghệ MasterSure của chúng tôi, để tăng duy trì độ sụt, mà không ảnh hưởng đến thời gian đông kết.

MasterGlenium ACE: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium SKY: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông trộn sẵn

MasterPolyheed: phụ gia giảm nước mức trung bình, không clo

MasterRheobuild: phụ gia giảm nước mức cao với tính dẻo

MasterPozzolith: phụ gia giảm nước cho bê tông cường độ thấp

Các sản phẩm đặc biệt

Dòng sản phẩm đặc biệt phụ gia tông điều chỉnh những tính năng của bê tông để hỗ trợ trong việc tháo khuôn, kiểm soát thời gian đông kết, cung cấp các tính năng tự phẳng, cuốn khí, giảm ăn mòn, giảm sun-phát ăn mòn và phản ứng silica kiềm, và cải thiện ngoại quan bề mặt và thẩm mỹ của bê tông.

Thông qua phụ gia tông tiên tiến, đẳng cấp thế giới, và kinh nghiệm của BASF, BASF giúp các nhà sản xuất bê tông phát triển bê tông sở hữa các tính năng chất lượng đặc biệt. Chúng bao gồm cường độ như yêu cầu, ổn định, tính công tác và bền vững cao, chống rửa trôi, khống chế vết nứt và ngăn nước.

MasterLife: phụ gia chống ăn mòn

MasterPel: phụ gia chống thấm, trương nở