Sản xuất xi măng

Hiệu quả lớn hơn, chất lượng cao hơn, bền vững hơn với MasterCem

Là một bộ phận của thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF, MasterCem cung cấp một dòng sản phẩm phong phú bao gồm các phụ gia xi măng tập trung vào nhu cầu của các nhà sản xuất xi măng.

Những hợp chất này thuộc loại trợ nghiền, nâng cao chất lượng và sản phẩm đặc biệt được sản xuất ra để giúp khách hàng tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu chi phí, trong khi tuân theo các yêu cầu nội quy của ngành công nghiệp này.

Phụ gia trợ nghiền:

Phụ gia trợ nghiền đặc biệt là một phần trong danh mục MasterCem được sử dụng trong quy trình sản xuất của nhà máy để nâng cao năng lực nghiền và phân tách, giảm bám dính và cải thiện đầu ra của lò nghiền, kết quả là cải thiện thành quả của nhà máy và giảm tiêu thụ năng lượng.

Phụ gia nâng cao chất lượng:

Với vai trò như là phụ gia trợ nghiền, phụ gia nâng cao chất lượng của MasterCem cải thiện cường độ, thời gian đông kết và tính công tác, tăng chất lượng và độ bền của xi măng.

Các sản phẩm đặc biệt:

BASF cung cấp cho ngành công nghiệp xi măng một giá trị to lớn như là một công ty có mối liên kết với các ngành công nghiệp để mang Master Builders Solutions tiến xa hơn nữa, đó là kiểm soát khí thải, dùng các nguồn năng lượng thay thế, ngăn chặn các-bon, và các vấn đề khác mà các nhà sản xuất xi măng phải đối mặt.

MasterCem