Sửa chữa bê tông

Bê tông cần bảo trì: rút ngắn thời gian gián đoạn, tối đa hóa kết quả

Các chuyên gia Master Builders Solutions giúp các đối tác của chúng tôi đảm bảo sự sửa chữa tông chất lượng cao, bền. Bằng cách chẩn đoán nguyên nhân sâu xa của việc công trình xuống cấp, chúng tôi phát triển một chiến lược sửa chữa rõ rang tận dụng đúng sản phẩm để đạt được sự toàn vẹn và bảo vệ được công trình.

Hệ thống sản phẩm phong phú của chúng tôi cung cấp những giải pháp để sửa chữa.

Gia cường tông: hệ thống màng gia cường tổng hợp MasterBrace làm cho tông bị hư hỏng được trở về năng lực chịu tải ban đầu của nó, và có thể gia tăng cường độ và chất lượng của công trình.

Sửa chữa tông: lớp lót, vữa sửa chữa và lớp phủ MasterEmaco giúp công trình lấy lại được cường độ và độ bền ban đầu của nó và bảo vệ nó khỏi sự ăn mòn.

Sửa chữa vết nứt – nhựa bơm MasterInject lấp và dán những vết nứt và lỗ rỗng, tái lập tính nguyên vẹn của công trình và bảo vệ nó khỏi sự xuống cấp.

MasterEmaco