Những nhà sản xuất bê tông đúc sẵn

Tối ưu hóa hỗn hợp bê tông, giảm chi phí, hoàn thiện đẹp

Để có giá cạnh tranh, các nhà sản xuất tông đúc sẵn luôn có nhu cầu tăng chất lượng, năng suất và giảm chi phí trong kế hoạch sản xuất dày đặc.

Những nhà sản xuất tông đúc sẵn phải dựa vào công nghệ phụ gia mới được phát triển bởi BASF dưới thương hiệu Master Builders Solutions – cũng như sự hỗ trợ từng khách hàng. Những sáng kiến của chúng tôi mang lại giá trị, giúp tăng hiệu quả sản xuất, và cải thiện tính thẩm mỹ, cường độđộ bền của các cấu kiện.

Dòng sản phẩm MasterGlenium cao cấp của chúng tôi là độc đáo chưa từng có. Những sản phẩm giảm nước của dòng này cung cấp cho các nhà sản xuất tông đúc sẵn những giải pháp cụ thể để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của họ, đặc biệt tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc. Sản phẩm Master Builders Solutions có thể kết hợp với MasterSure để cung cấp thời gian duy trì độ sụt như mong muốn. Các sản phẩm phụ trợ cũng được phát triển để hỗ trợ trượt khuôn, và nâng cao tính thẩm mỹ và hoàn thiện bề mặt của tông.

MasterGlenium ACE: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông đúc sẵn  
MasterPolyheed: phụ gia giảm nước mức trung bình, không clo
MasterRheobuild: phụ gia giảm nước mức cao, có tính dẻo
MasterPozzolith: phụ gia giảm nước cho bê tông cường độ thấp
MasterLife: phụ gia chống ăn mòn