Công trường và các nhà thầu sản xuất bê tông tại công trường

Công nghệ phụ gia nâng cao năng suất, độc đáo, những giải pháp mang tính chiến lược

Thương hiệu Master Builders Solutions từ BASF cung cấp dãy sản phẩm phụ gia tông tiên tiến để đáp ứng những nhu cầu của các nhà thầu lát bê tông.

Công nghệ phụ gia đột phá giúp các công trình có nhu cầu về kỹ thuật phức tạp nhất trên thế giới trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã phát triển phụ gia giảm nước mức cao thế hệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu về duy trì độ sụt, cường độ sớm/ trễ, thấm và co ngót thấp, và độ bền lâu dài trong cả điều kiện khí hậu nóng và lạnh. Thêm nữa, công nghệ phụ gia tiên tiến đặc biệt đã được phát triển để tăng năng suất một cách đáng kể trong việc thi công lát bê tông.

Những dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tại công trường cung cấp những giải pháp đáng tin cậy được đưa ra dựa vào nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, phù hợp với điều kiện địa phương và những nguồn lực có sẵn, để tối ưu hóa chất lượng và hiệu quả sản xuất.

MasterGlenium SKY: phụ gia giảm nước mức cao cho bê tông trộn sẵn

MasterPolyheed: phụ gia giảm nước mức trung bình, không clo

MasterRheobuild: phụ gia giảm nước mức cao có tính dẻo

MasterPozzolith: phụ gia giảm nước cho bê tông cường độ thấp

MasterLife: phụ gia chống ăn mòn