Các giải pháp cho ngành công nghiệp điện tử

Mặt sàn có thể luôn được kiểm soát

Nhu cầu về sàn trong ngành công nghiệp điện tử rất lớn, với nhu cầu về sàn trong điều kiện được kiểm soát cao, sạch sẽ và ổn định về điện tử.

Với thương hiệu Master Builders Solutions, BASF cung cấp các giải pháp cho hệ thống sàn bền chắc mà có thể tạo điều kiện cho việc vệ sinh thường xuyên được dễ dàng và giảm hoặc tránh được tĩnh điện một cách hiệu quả.

Sàn epoxy được điều chỉnh đặc biệt và lớp lót polyurethane cung cấp tính chống tĩnh điện cho sàn cũng như chống được các loại hóa chất mạnh và ẩm thâm nhập. Hệ thống sàn Ucrete gốc polyurethane cung cấp sàn chống tĩnh điện hiệu quả.

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng để quyết định cách đo lường tốt nhất để khống chế tĩnh điện không mong muốn giúp tối đa hóa an toàn lao đọng, trong khi vẫn chú trọng đến các thách thức về thi công nhanh, bảo dưỡng nhanh và sự mài mòn do máy móc, ăn mòn do hóa chất.

Ucrete

MasterTop