Giải pháp cho ngành công nghiệp xi măng

Các công nghệ tiên tiến mới nhất của BASF trong sản phẩm phụ gia hóa học chất lượng cao cho xi măng, có thể giúp các nhà sản xuất xi măng – một trong những ngành công nghiệp khó khan nhất thế giới, vượt qua được những thử thách.

Những lợi ích từ sự tinh thông của chúng tôi

Những nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau chẳng hạn như giảm clinke, tăng năng suất, cải thiện chất lượng và giảm thải CO2 đã đẩy cây cối và con người đến giới hạn.

Thu thập được kiến thức qua thời gian dài về sự tương tác giữa hóa học và khoáng vật học, các chuyên gia về xi măng trong hệ thống BASF toàn cầu đã kết nối với thị trường cạnh tranh cao, thiết lập mục tiêu chính xác của ngày nay. Bằng cách ứng dụng sự hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc tại hiện trường từ khi công trình khởi công cho đến khâu giám định cuối cùng, chúng tôi đảm bảo sự thực thi chuyên nghiệp các giải pháp của chúng tôi. Sự đánh giá của chúng tôi đảm bảo giải pháp sản phẩm đúng thì sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu địa phương và các điều kiện hiện có, tối đa hóa chất lượng và cường độ của xi măng, và giảm chi phí sản xuất.

MasterCem