MasterCem ES 2339 là gì?

MasterCem ES 2339 là phụ gia giúp cải thiện cường độ sớm và được thiết kế với nguyên liệu cao cấp để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
MasterCem ES 2339 là dung dịch alkanolamine biến tính
MasterCem ES 2339 tương thích với các loại xi măng. Nó phù hợp với tiêu chuẩn ASTMC465-99 và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất xi măng.

Công dụng của MasterCem ES 2339:

  • Tăng năng suất nghiền từ 6% - 15% với cùng độ mịn xi măng.
  • Giảm giá thành sản xuất xi măng bằng cách giảm chi phí nghiền và giảm hệ số sử dụng clanh-ke.
  • Tăng cường độ sớm từ 15% - 30%
  • Tăng độ linh động hạt xi măng.

MasterCem ES 2285 - Phụ gia xi măng chất lượng cao

MasterCem ES 2316 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2318 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2320 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2339 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2348 - Phụ gia tăng cường độ xi măng