​MasterEase 3054 - phụ gia siêu hóa dẻo và giảm nước chất lượng cao

MasterEase 3054 hoạt động như thế nào?

MasterEase 3054 được thiết kế để mang đến cho bê tông tươi có độ lưu biến vượt trội: Nó cải thiện đáng kể tính thi công và công tác hoàn thiện, đồng thời nâng cao khả năng bơm cho bê tông và phù hợp với mọi hoạt động của các công trình xây dựng.   

Điều gì tạo ra MasterEase 3054 là giải pháp độc đáo?

MasterEase 3054 dựa trên công nghệ polymer cải tiến được phát minh bởi BASF.

MasterEase 3054 kéo dài sự hấp thụ các phân tử polymer lên các hạt xi măng nhờ các liên kết hóa học linh động mà không ảnh hưởng đến độ linh động bê tông. Sự đổi mới này cải thiện đáng kế tính lưu biến của bê tông khi sử dụng MasterEase 3054, làm cho bê tông có ứng suất và độ nhớt thấp, tính công tác được duy trì trong thời gian dài.

Những lợi ích từ MasterEase 3054?

MasterEase 3054 được khuyên dùng khi cần sản xuất bê tông yêu cầu độ nhớt thấp, duy trì tính công tác lâu và cường độ cao.

MasterEase 3054 được thiết kế đặc biệt cho công nghiệp bê tông. Nó cũng phù hợp cho các công trường xây dựng dân dụng nói chung:

Nó có khả năng thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Bê tông phù hợp với tiêu chuẩn EN 206-1
  • Bê tông thương phẩm và phục vụ tại công trường
  • Bê tông bơm cao, bơm xa
  • Giảm lượng bê tông phế phẩm
  • Dễ thi công và hoàn thiện
  • Bê tông chất lượng cao
  • Bê tông thân thiện môi trường
  • Bê tông có kiến trúc đặc biệt

MasterEase 3018 - phụ gia siêu hóa dẻo và giảm nước chất lượng cao

MasterEase 3019 - phụ gia siêu hóa dẻo và giảm nước chất lượng cao

MasterEase 3051 - Phụ gia siêu hóa dẻo và giảm nước chất lượng cao

MasterEase 3054 - phụ gia siêu hóa dẻo và giảm nước chất lượng cao

Tải xuống

MasterEase 3054

pdf (204,87 Kb)