MasterGlenium ACE 8533 là gì?

MasterGlenium ACE 8533 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới, có thành phần bao gồm các polymer ether biến tính được kết hợp hoàn hảo với công nghệ sureTEC. Nhờ giảm độ nhớt và đảm bảo độ linh động ở tỉ lệ nước/ xi măng thấp, MasterGlenium ACE 8533 giúp bê tông dễ thi công, đạt chất lượng và độ bền rất cao.

Công dụng của MasterGlenium ACE 8533:

MasterGlenium ACE 8533 sử dụng hiệu quả ở tỉ lệ nước/xi măng vừa và thấp. Độ giảm nước cao, cường độ sớm, tính công tác tốt, độ nhớt thấp nên MasterGlenium ACE 8533 là phụ gia lý tưởng cho bê tông đúc sẵn. Sử dụng MasterGlenium ACE 8533 cho phép chúng ta sản xuất bê tông chất lượng tốt có cường độ sớm (18-24 giờ) và cường độ sau cùng cao.

MasterGlenium ACE 8533 - Phụ gia giảm nước cao cấp kết hợp công nghệ sureTEC với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8536 - Phụ gia giảm nước cao cấp với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8538 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8539 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8546 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt cho bê tông đúc sẵn và bê tông tươi

MasterGlenium ACE 8568 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt

Tải xuống

MasterGlenium ACE 8533: technical datasheet

pdf (111,30 Kb)