MasterGlenium ACE 8588 – phụ gia siêu dẻo cao cấp

MasterGlenium ACE 8588 là gì?

MasterGlenium ACE 8588 là phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxilic ether (PCE) cải tiến.

Điểm nổi bật của MasterGlenium ACE 8588 là giúp cho việc sản xuất bê tông đúc sẵn kiểm soát năng lượng sử dụng một cách hiệu quả.

Công dụng của MasterGlenium ACE 8588:

MasterGlenium ACE 8588 rất hữu ích cho ngành công nghiệp bê tông đúc sẵn, đặc biệt với những công dụng sau:

  • Giảm thiểu việc bảo dưỡng bằng nhiệt
  • Giảm nguồn lực cần thiết cho công tác đầm nén, bảo dưỡng, tạo hình
  • Khả năng chống thấm cao
  • Độ bền bê tông cao
  • Độ linh động của bê tông rất cao, nhưng không phân tầng
  • Cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn cả giai đoạn đầu và sau cùng cao
  • Bề mặt sản phẩm đẹp
  • Tăng năng suất

MasterGlenium ACE 8533 - Phụ gia giảm nước cao cấp kết hợp công nghệ sureTEC với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8536 - Phụ gia giảm nước cao cấp với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8538 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8539 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8546 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt cho bê tông đúc sẵn và bê tông tươi

MasterGlenium ACE 8568 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt

Tải xuống

MasterGlenium ACE 8588: Technical Data Sheet

pdf (94,08 Kb)