MasterGlenium SKY 8559 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8559 là gì?

MasterGlenium SKY 8559là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới với đặc tính kéo dài thời gian đông kết cho bê tông. Với công thức đặc biệt bao gồm polycarboxylate ether  giúp giảm nước mạnh và duy trì độ sụt cho bê tông.

Ứng dụng MasterGlenium SKY 8559?

MasterGlenium SKY 8559 thích hợp với tỉ lệ nước/ xi măng từ bình thường đến thấp. Khả năng giảm nước, cường độ sớm và duy trì độ sụt cao giúp MasterGlenium SKY 8559 là phụ gia lý tưởng cho ngành sản xuất bê tông thương phẩm. Sử dụng MasterGlenium SKY 8559 cho phép sản xuất bê tông với cường độ sớm và trễ cao (18 - 24 giờ).

Lợi ích từ việc sử dụng MasterGlenium SKY 8559?

  • Khả năng chống thấm và cường độ cao
  • Cải thiện độ bền
  • Tính công tác rất cao
  • Không phân tầng ngay cả khi tính công tác cao
  • Bê tông chất lượng vượt trội
  • Tăng năng suất
  • Cải thiện bề mặt hoàn thiện
  • So sánh với phụ gia siêu hóa dẻo truyền thống, nó giúp cải thiện những tính năng như cường độ sớm, nén và uốn

MasterGlenium SKY 8120 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới kéo dài thời gian đông kết cho bê tông trong thời tiết nóng

MasterGlenium SKY 8559 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8585 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8588 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8613Phụ gia giảm nước và chống phân tầng cho SMART DYNAMIC CONCRETE

MasterGlenium SKY 8709 – Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC

Tải xuống

MasterGlenium SKY 8559

pdf (204,23 Kb)