MasterGlenium SKY 8709 – Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC

MasterGlenium SKY 8709 là gì?

MasterGlenium SKY 8709 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới, thành phần bao gồm các polymer polycarboxylate ether.

Ứng dụng MasterGlenium SKY 8709?

MasterGlenium SKY 8709 được sản xuất dành riêng cho bê-tông trộn sẵn yêu cầu duy trì độ sụt lâu, cường độ cao và bền vững trong điều kiện thời tiết nóng

Lợi ích từ việc sử dụng MasterGlenium SKY 8709?

  • Khả năng chống thấm và cường độ cao
  • Cải thiện độ bền
  • Tính công tác rất cao
  • Không phân tầng ngay cả khi tính công tác cao
  • Bê tông chất lượng vượt trội
  • Tăng năng suất
  • Cải thiện bề mặt hoàn thiện
  • So sánh với phụ gia siêu hóa dẻo truyền thống, nó giúp cải thiện những tính năng như cường độ sớm, nén và uốn

MasterGlenium SKY 8120 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới kéo dài thời gian đông kết cho bê tông trong thời tiết nóng

MasterGlenium SKY 8559 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8585 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8588 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8613Phụ gia giảm nước và chống phân tầng cho SMART DYNAMIC CONCRETE

MasterGlenium SKY 8709 – Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC

Tải xuống

MasterGlenium SKY 8709: Technical Datasheet

pdf (110,17 Kb)