MasterGlenium SKY 8718 – phụ gia siêu dẻo cao cấp

MasterGlenium SKY 8718 là gì?

MasterGlenium SKY 8718 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới, có thành phần bao gồm các polymer ether biến tính được kết hợp hoàn hảo với công nghệ sureTEC. Nhờ độ linh động cao và độ nhớt thấp, MasterGlenium SKY 8718 giúp bê tông duy trì độ sụt lâu tùy theo liều lượng sử dụng.

Công dụng của MasterGlenium SKY 8718:

MasterGlenium SKY 8718 sử dụng hiệu quả ở tỉ lệ nước/xi măng từ 0.40 – 0.50.

Tính công tác tốt, độ nhớt thấp nên MasterGlenium SKY 8718 là phụ gia lý tưởng cho bê tông cọc nhồi, yêu cầu duy trì độ sụt lâu.

Do đó MasterGlenium SKY 8718 đặc biệt phù hợp cho các dự án cao tầng.

MasterGlenium SKY 8120 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới kéo dài thời gian đông kết cho bê tông trong thời tiết nóng

MasterGlenium SKY 8559 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8585 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8588 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8613Phụ gia giảm nước và chống phân tầng cho SMART DYNAMIC CONCRETE

MasterGlenium SKY 8709 – Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC

Tải xuống

MasterGlenium SKY 8718: technical datasheet

pdf (108,59 Kb)