MasterGlenium SKY 8735H là gì?

MasterGlenium SKY 8735 H có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) đuợc liên kết với nhau bằng công nghệ sureTEC. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng duy trì độ sụt, sự phát triển cường độ sau cùng cao cho phép MasterGlenium SKY 8735 H có khả năng thỏa mãn các yêu cầu khắt khe mà phụ gia siêu dẻo truyền thống không thể đáp ứng được.

Công dụng của MasterGlenium SKY 8735H:

  • Độ giảm nước cao
  • Bê tông cần vận chuyển xa và thi công trong thời tiết nắng nóng
  • Bê tông có thẩm thấu thấp và độ bền cao
  • Bê tông có độ linh động cao giúp dễ thi công
  • Duy trì độ sụt lâu mà không cần phải thêm nước ở công trường
  • Bề mặt hoàn thiện đẹp và giảm thiểu hiện tượng thoát nước bề mặt
  • Bê tông dẻo, dễ bơm

MasterGlenium SKY 8120 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới kéo dài thời gian đông kết cho bê tông trong thời tiết nóng

MasterGlenium SKY 8559 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8585 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8588 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới

MasterGlenium SKY 8613Phụ gia giảm nước và chống phân tầng cho SMART DYNAMIC CONCRETE

MasterGlenium SKY 8709 – Phụ gia siêu dẻo với công nghệ sureTEC