MasterLife GF 300 – phụ gia cho vữa

MasterLife GF 300 là gì?

MasterLife GF 300 là loại phụ gia dạng bột, không chưa clo được chế tạo để làm tăng độ dẻo chảy của vữa xi măng cát thong thường có tỉ lệ nước/ xi măng thấp. Nó có khả năng bù co ngót trong giai đoạn dẻo cho vữa thường trộn tại công trường.

Công dụng của MasterLife GF 300:

MasterLife GF 300 được dùng cho vữa thường trộn tại công trường, chẳng hạn:

  • Đổ vữa ống cáp cho bê tông dự ứng lực
  • Trám lỗ rỗng giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn
  • Công tác đổ cọc ngầm
  • Công tác đổ vữa với cốt liệu đặt sẵn
  • Đổ vữa vào khe rỗng đá
  • Đổ vữa làm chắc nền đất
  • Đổ vữa vào những khe nhỏ khó thi công

MasterLife GF 300 – phụ gia cho vữa

MasterLife SF 100 – phụ gia khoáng ô-xít si-líc hoạt tính

Tải xuống

MasterLife GF 300: Technical Data Sheet

pdf (114,27 Kb)