MasterPolyheed 8388 là gì?

MasterPolyheed R 8388 là phụ gia hóa dẻo dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao và ổn định. Việc kết hợp các nguyên liệu đã được lựa chọn kỹ càng giúp bê tông dễ thi công và hoàn thiện bề mặt.

Công dụng của MasterPolyheed 8388:

  • Kéo dài thời gian đông kết bê tông
  • Cải thiện công tác bơm và thi công
  • Cải thiện chất lượng bê tông tiêu chuẩn, bê tông nhẹ, bê tông có và không có cốt thép.

MasterPolyheed 26RC – Phụ gia siêu giảm nước và kéo dài thời gian đông kết cho xây dựng thủy đập

MasterPolyheed 8388 - Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian đông kết bê tông

Tải xuống

MPolyheed 8388: technical datasheet

pdf (105,05 Kb)

MasterPolyheed 8388: technical datasheet

pdf (105,07 Kb)