MasterPozzolith R 132 – Phụ gia giảm nước để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterPozzolith R 132 hoạt động như thế nào?

MasterPozzolith R 132 làm chậm quá trình đông kết của xi măng, do đó làm kéo dài thời gian làm việc cho bê tông.

Điều gì tạo nên sự độc đáo cho MasterPozzolith R 132?

MasterPozzolith R 132 duy trì tính công tác ở nhiệt độ cao. Nó không cần phải trộn lại và vẫn đảm bảo tính đồng nhất của bê tông, không mất cường độ và đổ bê tông luôn thành công.

Những ích lợi gì từ MasterPozzolith R 132?

  • Khả năng chống thấm và cường độ cao
  • Cải thiện độ bền
  • Tính công tác rất cao
  • Không phân tầng ngay cả khi tính công tác cao
  • Bê tông chất lượng vượt trội
  • Tăng năng suất
  • Cải thiện bề mặt hoàn thiện

MasterPozzolith R 132- phụ gia giảm nước để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt