MasterProtect 1812 là gì?

MasterProtect 1812 là nhựa phủ epoxy sử dụng hắc ín, không chứa dung môi, hai thành phần tạo ra lớp sơn phủ thi công có độ dày cao bảo vệ bề mặt bê tông và kim loại khỏi các hoá chất ăn mòn.

MasterProtect 1812 được sử dụng cho những khu vực nào?

  • Bồn xử lý nước thải và đường ống
  • Bồn xử lý nước thải, cống rãnh, đường ống
  • Khu vực tiếp xúc với nước biển tại các công trình ngoài khơi.
  • Công trình bị ăn mòn bởi muối sunfat
  • Bảo vệ công trình bê tông và kim loại ngầm

Không nên sử dụng MasterProtect 1812 cho các bề mặt tiếp xúc với nước sinh hoạt và thực phẩm.

MasterProtect 1812 - Sơn phủ epoxy sử dụng hắc ín bảo vệ công trình xử lý nước biển và nước thải

MasterProtect P 659 - Lớp lót epoxy cho MasterProtect 1812