MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000?

MasterRheobuild 1000 là phụ gia lỏng, thành phần gồm các polymer tổng hợp được thiết kế đặc biệt để làm tăng cường tính dẻo của bê tông.

MasterRheobuild 1000 có tính năng thỏa mãn tiêu chuẩn ASTM C494 loại A & F, hoặc theo tiêu chuẩn BS 5075.

Công dụng của MasterRheobuild 1000:

  • Bê tông mác cao, độ chảy cao
  • Bê tông đúc sẵn
  • Đổ bê tông ở thời tiết lạnh

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt