MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 555 là gì?

MasterRheobuild 555 là phụ gia siêu hóa dẻo không chứa clo, được sản xuất đặc biệt cho những vùng khí hậu nóng như Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu về bê tông siêu dẻo và chậm mất độ sụt.

Những ứng dụng của MasterRheobuild 555?

MasterRheobuild 555 là phụ gia lý tưởng cho bê tông tươi và đúc sẵn.

Lợi ích gì từ MasterRheobuild 555?

  • Rút ngắn thời gian đổ bê tông
  • Giảm thấm, tăng cường độ và độ bền vững cho bê tông
  • Không bị phân tầng
  • Dễ kiểm soát độ sụt tại công trường, giảm rủi ro khi thời tiết nóng hoặc giao thông đình trệ
  • Bê tông có thể tháo ván khuôn sớm, tăng tiến độ công trình

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

Tải xuống

MasterRheobuild 555: technical datasheet

pdf (123,74 Kb)